نوشته های مربوط به برچسب: درآمد اینترنتی

قدم اول در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

در کسب و کار کسانی موفق تر از دیگران عمل می کنند که به دنبال استفاده از فناوری های نوین در کار خود هستند. یکی از فناوری هایی که امروزه در هر بخشی از فعالیت های بشر خودش را نشان می دهد، IT یا فناوری اطلاعات است که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با دیگر حوزه های بشری دارد. مثلاً اگر شما یک فروشندۀ ساده باشید یا یک شرکت تولیدی داشته باشید، در هر صورت نیاز پیدا خواهید کرد که از IT در کار خود استفاده کنید. وگرنه محکوم به فنا هستید. چون دیگران منتظر ما نمی مانند.

ادامه قدم اول در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

ژانویه 27, 2017, منتشر شده در وبلاگ بدون دیدگاه