هاست دانلود و آپلود

دانلود 5 GB

مدیریت DNS
آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 5 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • دسترسی SSH
 • پارک دامنه ۳ عدد
 • SSL رایگان
 • آنتی ویروس، فایروال و آنتی دیداس
دانلود 10 GB

مدیریت DNS
آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 10 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • دسترسی SSH
 • پارک دامنه ۳ عدد
 • SSL رایگان
 • آنتی ویروس، فایروال و آنتی دیداس
دانلود 15 GB

مدیریت DNS
آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 15 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • دسترسی SSH
 • پارک دامنه ۳ عدد
 • SSL رایگان
 • آنتی ویروس، فایروال و آنتی دیداس
دانلود 20 GB

مدیریت DNS
آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 20 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • دسترسی SSH
 • پارک دامنه ۳ عدد
 • SSL رایگان
 • آنتی ویروس، فایروال و آنتی دیداس