هاست کلود لینوکس پر بازدید

هاست کلود لینوکس پر بازدید

هاست پر بازدید آلمان 1GB

کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
هارد پر سرعت SSD
محل سرور آلمان
نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
پشتیبان گیری خودکار
آنتی شلر و آنتی اسکنر قدرتمند
انتقال رایگان سایت
آپتایم 99.98%

 • GB 1 فضای هارد دیسک
 • 100 GB پهنای باند ماهیانه
 • ۱ هسته CPU
 • ۳۰ پردازش همزمان
 • ۱ Addon Domains
 • 1024 MB RAM
هاست پر بازدید آلمان 2GB

کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
هارد پر سرعت SSD
محل سرور آلمان
نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
پشتیبان گیری خودکار
آنتی شلر و آنتی اسکنر قدرتمند
انتقال رایگان سایت
آپتایم 99.98%

 • GB 2 فضای هارد دیسک
 • 150 GB پهنای باند ماهیانه
 • ۲ هسته CPU
 • ۴۰ پردازش همزمان
 • ۱ Addon Domains
 • 2048 MB RAM
هاست پر بازدید آلمان 4GB

کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
هارد پر سرعت SSD
محل سرور آلمان
نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
پشتیبان گیری خودکار
آنتی شلر و آنتی اسکنر قدرتمند
انتقال رایگان سایت
آپتایم 99.98%

 • GB 4 فضای هارد دیسک
 • 200 GB پهنای باند ماهیانه
 • ۲ هسته CPU
 • ۴۰ پردازش همزمان
 • ۱ Addon Domains
 • 2048 MB RAM
هاست پر بازدید آلمان 8GB

کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
هارد پر سرعت SSD
محل سرور آلمان
نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
پشتیبان گیری خودکار
آنتی شلر و آنتی اسکنر قدرتمند
انتقال رایگان سایت برای یک‌بار
آپتایم 99.98%

 • GB 8 فضای هارد دیسک
 • 300 GB پهنای باند ماهیانه
 • ۲ هسته CPU
 • ۴۰ پردازش همزمان
 • ۱ Addon Domains
 • 3072 MB RAM
هاست پر بازدید آلمان 16GB

کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
هارد پر سرعت SSD
محل سرور آلمان
نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
پشتیبان گیری خودکار
آنتی شلر و آنتی اسکنر قدرتمند
انتقال رایگان سایت برای یک‌بار
آپتایم 99.98%

 • GB 16 فضای هارد دیسک
 • 500 GB پهنای باند ماهیانه
 • ۲ هسته CPU
 • ۴۰ پردازش همزمان
 • ۳ Addon Domains
 • 3072 MB RAM