مقالات

 ارسال هرزنامه با حساب های ایمیل

شما با استفاده از کنترل پنل فضای میزبانی خود معمولاً به تعداد زیادی قادرید حساب ایمیل بسازید که...

 بررسی وضعیت قرارگیری سایت در فهرست سیاه ارسال اسپم یا هرزنامه با mxtoolbox

از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است مدیر یک سایت با آن مواجه شود، اسپم شدن ایمیل‌های ارسالی از روی...

 رفع خطای امنیتی اتصال به حساب ایمیل در Microsoft Outlook

در زمان هایی که شما حساب ایمیلی را با استفاده از کنترل پنل فضای میزبانی (cPanel یا DirectAdmin)...

 رفع مشکل اسپم شدن ایمیل ها پس از ارسال

گاهی از اوقات ممکن است متوجه شوید ایمیل‌هایی که از دامنه‌های خود، که روی فضای میزبانی‌تان میزبانی...

 ساخت حساب ایمیل روی Gmail با نشانی اختصاصی

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید؛ روی Gmail شما می‌توانید یک صندوق ایمیل با نشانی اختصاصی مثل...