مشاهده برچسب های مقاله ها 'سرور DNS'

 تغییر نشانی های سرورهای DNS رایانه شخصی ویندوز

سرورهای DNS رایانه هایی در سطح جهان هستند که کارشان دادن نشانِ صحیح یک رایانه روی شبکۀ جهانی...

 تنظیم نیم سرور اختصاصی روی دامنه IR

از مباحثی که آموزش‌های کاملی راجع به آن وجود ندارد، ساخت نیم سرور (Nameserver) اختصاصی برای سرور...

 رفع تحریم سرورهای لینوکس ایران

یک سرور یا رایانه‌ای که روی شبکهٔ اینترنت ارائه خدمات می‌کند، باید به رایانه‌ها یا سرورهای دیگر...