مشاهده برچسب های مقاله ها 'ssh'

 Putty چیست ؟

Putty نام نرم افزاری است که روی ویندوز اجرا می‌شود و برای اتصال به سرورهای لینوکسی که با پروتکل...

 SSH چیست؟

SSH یک پروتکل روی شبکه رایانه ای است که به واسطهٔ آن می‌توان اقدام به ارتباط بین رایانه‌های مختلف...

 نحوهٔ ورود به سرور لینوکس با استفاده از Putty

Putty نرم افزاری است که به شما اجازه می‌دهد از روی رایانه شخصیِ ویندوز خود، بتوانید دستورات...