مشاهده برچسب های مقاله ها 'نیک هندل'

 آموزش ساخت شناسه کاربری در Nic.ir

ما برای اینکه بتوانیم دامنۀ ir یا ملی ثبت کنیم، باید در سایت nic.ir حساب کاربری داشته باشیم. سایت...

 ارسال تعهدنامه برای ثبت دامنه های ملی ir

برای ثبت دامنه های ملی ir فقط کافی است در سایت nic.ir ثبت نام کنید که رایگان و ساده است. سپس در...