مشاهده برچسب های مقاله ها 'اسپم'

 ارسال هرزنامه با حساب های ایمیل

شما با استفاده از کنترل پنل فضای میزبانی خود معمولاً به تعداد زیادی قادرید حساب ایمیل بسازید که...

 ایمیل های ارسال شده از سرور به پوشهٔ Spam در جیمیل می شوند!

با سلامارسال ایمیل ها از سروری که لایسنس رو از شما تهیه کردم با مشکل مواجه شده. ایمیل های ارسال...

 رفع مشکل اسپم شدن ایمیل ها پس از ارسال

گاهی از اوقات ممکن است متوجه شوید ایمیل‌هایی که از دامنه‌های خود، که روی فضای میزبانی‌تان میزبانی...