سبد خرید

14,000 تومان
ماهانه
115,000 هزینه تنظیم
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی (cPanel Dedicated)

هزینه تنظیم : 115,000 تومان

مخصوص سرور اختصاصی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
9,000 تومان
ماهانه
56,000 هزینه تنظیم
لایسنس سی پنل سرور مجازی (cPanel VPS)

هزینه تنظیم : 56,000 تومان

مخصوص سرور مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی سی پنل
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
6,000 تومان
ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین (DirectAdmin)

بدون هزینه تنظیم!

مخصوص سرور اختصاصی و مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی دایرکت ادمین
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
10,000 تومان
ماهانه
لایسنس Plesk Web Admin - Dedicated Edition

بدون هزینه تنظیم!

مخصوص سرور اختصاصی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
12,000 تومان
ماهانه
45,000 هزینه تنظیم
لایسنس Plesk Web Pro - Dedicated Edition

هزینه تنظیم : 45,000 تومان

مخصوص سرور اختصاصی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
15,000 تومان
ماهانه
59,000 هزینه تنظیم
لایسنس Plesk Web Host - Dedicated Edition

هزینه تنظیم : 59,000 تومان

مخصوص سرور اختصاصی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
6,000 تومان
ماهانه
لایسنس Plesk Web Admin - VPS Edition

بدون هزینه تنظیم!

مخصوص سرور مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
9,000 تومان
ماهانه
لایسنس Plesk Web Pro - VPS Edition

بدون هزینه تنظیم!

مخصوص سرور مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
12,000 تومان
ماهانه
لایسنس Plesk Web Host - VPS Edition

بدون هزینه تنظیم!

مخصوص سرور مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
13,000 تومان
ماهانه
59,000 هزینه تنظیم
لایسنس لایت اسپید (Litespeed License)

هزینه تنظیم : 59,000 تومان

مخصوص سرور اختصاصی و مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی لایت اسپید
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
13,000 تومان
ماهانه
59,000 هزینه تنظیم
لایسنس کلود لینوکس (CloudLinux License)

هزینه تنظیم : 59,000 تومان

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی کلود لینوکس
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
13,000 تومان
ماهانه
49,000 هزینه تنظیم
لایسنس Virtualizor

هزینه تنظیم : 49,000 تومان

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Virtualizor
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
6,000 تومان
ماهانه
29,000 هزینه تنظیم
لایسنس آنتی شلر CXS

هزینه تنظیم : 29,000 تومان

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی CXS
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
6,000 تومان
ماهانه
لایسنس JetBackup

بدون هزینه تنظیم!

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی JetBackup
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
5,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه تنظیم
لایسنس Softaculous Auto Installer

هزینه تنظیم : 25,000 تومان

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Softaculous
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس