سبد خرید

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی (cPanel Dedicated)
19,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 160,000

مخصوص سرور اختصاصی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس سی پنل سرور مجازی (cPanel VPS)
10,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 80,000

مخصوص سرور مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی سی پنل
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس دایرکت ادمین (DirectAdmin)
9,000 تومان ماهانه


مخصوص سرور اختصاصی و مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی دایرکت ادمین
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Plesk Web Host - Dedicated Edition
22,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 80,000

مخصوص سرور اختصاصی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Plesk Web Host - VPS Edition
18,000 تومان ماهانه


مخصوص سرور مجازی
تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی پلسک
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس کلود لینوکس (CloudLinux License)
17,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 80,000

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی کلود لینوکس
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
لایسنس CloudLinux KernelCare
9,000 تومان ماهانه


تحویل و فعال سازی سریع
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی KernelCare
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس و KernelCare
لایسنس Litespeed (لایت اسپید) ؛ 2 CPU
18,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 85,000

مخصوص سرور اختصاصی و مجازی
پشتیبانی از سرورهایی با ۲ هسته CPU
تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی لایت اسپید
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Litespeed (لایت اسپید) ؛ 4 CPU
45,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 85,000

مخصوص سرور اختصاصی و مجازی
پشتیبانی از سرورهایی با ۴ هسته CPU
تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی لایت اسپید
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Litespeed (لایت اسپید) ؛ 8 CPU
50,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 85,000

مخصوص سرور اختصاصی و مجازی
پشتیبانی از سرورهایی با ۸ هسته CPU به بالا
تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی لایت اسپید
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
لایسنس LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
17,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 85,000

تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی LiteSpeed
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس و LiteSpeed Load Balancer
لایسنس Virtualizor
22,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 67,000

تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Virtualizor
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Solusvm - Master
17,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 17,000

تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Solusvm
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس و Solusvm
لایسنس Solusvm - Slave
9,000 تومان ماهانه


تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Solusvm
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس و Solusvm
لایسنس آنتی شلر CXS
8,500 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 40,000

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی CXS
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Imunify360
17,000 تومان ماهانه


تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Imunify360
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس و Imunify360
لایسنس JetBackup
8,000 تومان ماهانه


تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی JetBackup
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
لایسنس WHM Reseller
9,000 تومان ماهانه


تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی WHMReseller
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس و WHMReseller
لایسنس Softaculous Auto Installer
5,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 25,000

تحویل و فعال سازی آنی
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی Softaculous
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس
لایسنس Outgoing Spam Monitor (OSM)
9,000 تومان ماهانه

هزینه تنظیم : 17,000

تحویل و فعال سازی سریع
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی ConfigServer
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم
نصب رایگان لایسنس و Outgoing Spam Monitor
لایسنس WHMCS
18,900 تومان ماهانه


قابلیت وریفای در سایت whmcs
تحویل و فعال سازی سریع
امکان به‌روزرسانی WHMCS به صورت مستقیم
دریافت پشتیبانی همانند سایت اصلی در صورت وجود مشکل در WHMCS شما
پشتیبانی دائم از لایسنس
قابلیت تغییر آی‌پی لایسنس
بدون مشکل با تحریم و دامنه های ملی
نصب رایگان لایسنس
 • هزینه تنظیم (ستاپ) فقط یک بار دریافت می شود.
 • پشتیبانی شامل عملکرد خود لایسنس می باشد و مشمول مواردی مثل کانفیگ سرور یا سرویس نیست.
 • لایسنس ها بدون هیچ گونه مشکلی و قطعی ای، امکان استفاده از تمامی امکانات نرم افزار را می دهند.
 • شما بدون هیچ نگرانی بابت تحریم سرویس، می توانید از این لایسنس ها استفاده کنید.
 • آپدیت ها از سرور اصلی نرم افزار دریافت می شوند.
 • امکان تغییر رایگان آی پی 3 بار برای هر لایسنس مقدور می باشد (به غیر از لایسنس‌هایی که هزینه تنظیم ندارند، که تغییر IP رایگان آن محدودیتی ندارند). پس از آن، هزینه اضافه منظور می گردد.
 • امکان حذف لایسنس به صورت کامل از روی سرور شما در هر زمان وجود دارد.
 • در صورت عدم تمدید و پرداخت صورتحساب ماهانه، لایسنس به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.
 • پس از پرداخت صورت حساب، اطلاعات لایسنس به همراه طریقۀ نصب آن برای شما ایمیل خواهد شد. پس، از صحت ایمیل خود مطمئن شده و در صورت عدم دریافت آن، صندوق Spam را هم بررسی نمایید.
 • اگر می خواهید ما لایسنس را برای شما نصب کنیم، در مراحل بعدی، به همراه دسترسی به سرور یا سرویس اعلام نمایید.
 • ضمانت بازگشت وجه برای لایسنس ها وجود ندارد.