مشاهده برچسب های مقاله ها 'DNS سایت'

 تغییر نشانی های سرورهای DNS رایانه شخصی ویندوز

سرورهای DNS رایانه هایی در سطح جهان هستند که کارشان دادن نشانِ صحیح یک رایانه روی شبکۀ جهانی...

 تنظیم DNS های دامنه

DNS مفهومی برای اتصال دامنه به هاست های مختلف است. برای اینکه بتوانیم یک دامنه یا نشانی اینترنتی...

 تنظیم سرورهای DNS برای رایانه شخصی

در پاره ای از موارد که دسترسی شما به یک سایت (حالا می تواند سایت خودتان باشد) برقرار نمی شود، اما...

 پاک کردن کش DNS رایانه

در بخش های دیگر از مرکز آموزش راجع به DNS توضیحات کاملی خدمت شما ارائه شد. به عنوان مثال در مقالۀ...