مشاهده برچسب های مقاله ها 'ساب دامین'

 اتصال زیر دامنه به هاست دیگر

در مقالات آموزشی قبلی راجع به زیر دامنه یا همان ساب دامین توضیحاتی را خدمت شما عرض کردیم. اما...

 زیر دامنه چیست؟

از اصطلاحات مربوط به دامنه یا همان نشانی اینترنتی سایت، زیر دامنه است که از عبارت SubDomain گرفته...