مشاهده برچسب های مقاله ها 'تنظیم دامنه ir'

 تنظیم NS های دامنه IR

برای اینکه دامنه بتواند روی یک هاست قرار بگیرد و کار خودش را انجام دهد، باید NS های دامنه دقیقاً...