مشاهده برچسب های مقاله ها 'آپدیت سایت'

 حذف درخواست اطلاعات اتصال به FTP در وردپرس

در شرایطی ممکن است روی وردپرس زمان‌هایی که قصد نصب افزونه یا پوسته و یا حتی به روز رسانی وردپرس...

 دریافت ایمیل های WordPress Updates Digest یا WordPress site vulnerabilities

از جمله ایمیل‌هایی که ممکن است به واسطهٔ نصب وردپرس روی هاست خود، در صندوق ایمیل خود دریافت کنید،...

 وردپرس، افزونه ها و قالب های آن را به روز کنید

به عنوان مدیر سایت که از وردپرس برای ساخت سایت خود استفاده کردید، باید به یک نکتۀ بسیار بسیار مهم...