مقالات

 ارسال هرزنامه با حساب های ایمیل

شما با استفاده از کنترل پنل فضای میزبانی خود معمولاً به تعداد زیادی قادرید حساب ایمیل بسازید که...

 رفع خطای امنیتی اتصال به حساب ایمیل در Microsoft Outlook

در زمان هایی که شما حساب ایمیلی را با استفاده از کنترل پنل فضای میزبانی (cPanel یا DirectAdmin)...

 ساخت حساب ایمیل روی Gmail با نشانی اختصاصی

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید؛ روی Gmail شما می‌توانید یک صندوق ایمیل با نشانی اختصاصی مثل...